Yara – när en MR-upplevelse säljer en produkt

En lösning som visar hur VR och MR kan användas för kreativ och verklighetstrogen produktpresentation som skapar uppmärksamhet och interaktion.

Uppdrag:

Att få kunder och potentiella kunder att förstå fördelen med att använda Yaras innovation N-Sensorn i sitt jordbruk.

Utmaning:

N-Sensor är ett automatiskt system för att optimera gödsling av åkrar. Genom att kunna optimera användandet av gödsling blir jordbruket effektivare samtidigt som övergödning minskar. N-Sensor är en produkt som är svår att visa nyttan med utan att presentationen blir väldigt teoretisk. Produkten i sig kan också upplevas som komplicerad och då uppfattas som en produkt med låg nyttograd. Det gällde därför att komma nära en lantbrukares vardag för att visa vilken faktisk roll produkten kunde spela i hens arbetsliv. 

Lösning:

En komplett MR-upplevelse där Divine Robot utgick från en riktig John Deer-traktor som potentiella kunder fick sitta i under sin produktvisualisering. Genom att återskapa en verklig traktor i 3D, i arbete på en åker, med autentiska bilder, rörelsemönster och ljud samt panelen från vilken N-Sensor styrs, fick besökare prova på hur det skulle vara att gödsla med hjälp av Yara:s automatiska system.

Resultat:

Lösningen har skapat uppmärksamhet och haft stort PR-genomslag. Exempelvis har Norges statsminister provat VR-simuleringen och berättat för press om upplevelsen av att gödsla en åker. Under Borrbydagarna 2017 – en av Sveriges största jordbruksmässor – hade Yara flest besökare i sin monter. Lösningen har fått internationell spridning och finns idag på ett 10-tal språk.

Kund:

Yara

Relaterade case

Aimpoint tar sikte på framtiden

Aimpoint tar sikte på framtiden

Utveckling av VR-teknik för att ge jägare möjlighet till verklighetstrogen träning med Aimpoints rödpunktssikten. Tillsammans med webb- och appspel har gamification skapat affärsnytta och effektiv marknadsföring. 

Tio år tillsammans med Sony Mobile

Tio år tillsammans med Sony Mobile

Utveckling av Xperia Companion för uppdatering, överföring av innehåll och säkerhetskopiering mellan mobil och dator. Idag har tjänsten 10 miljoner användare över hela världen.