Aimpoint tar sikte på framtiden

En lösning som visar hur VR kan användas för att ge användaren möjlighet att träna på en situation som i skarpt läge är svår att återskapa i verkligheten samtidigt som produktnyttan dramatiseras.

Uppdrag:

Att skapa en miljö som visar kvaliteten hos Aimpoints rödpunktssikten för jaktgevär, men också ger jägare en möjlighet att förbättra sin teknik i jaktsammanhang med hjälp av en etiskt korrekt och effektiv träningsmetod.

Utmaning:

Att bli ett komplement till verklighetens jakt, men också erbjuda ett reellt alternativ till träningstimmar på en skjutbana. Att med hjälp av MR lägga ett så verklighetstroget gevär eller skjutvapen i handen på användaren att det skapar en äkta upplevelse som möjliggör ett verkligt resultat av träningen. Hitta bra marknadsföringskanaler för att kunna argumentera för en simulerad träningssituation.

Lösning:

En helt verklighetsbaserad miljö där olika naturmiljöer är till 100 procent autentiska. I miljön finns vind, ljud och ljus som motsvarar verkligheten. Det finns möjlighet att träna på att träffa olika sorters djur, som vildsvin, and eller hjort, där alla djur är skapade anatomiskt korrekt i 3D. Lösningen ger också möjlighet att uppleva verklighetstrogen ballistik och följa kulans träff. Genom gamification och spelutveckling har även webb- och appspel skapats för att marknadsföra simulatorn. Det har inte bara lockat ny målgrupper till Aimpoint utan gett företaget genomslag tack vare stort PR-värde.

Resultat:

GAIM har tusentals nedladdningar världen över. Genom webb- och appspel har marknadsföringen varit effektiv, lönsam och skapat affärsnytta. Aimpoint har idag fått stor uppmärksamhet genom sin lösning på mässor och utställningar.

Kund:

Aimpoint

Relaterade case

Yara – när en MR-upplevelse säljer en produkt

Yara – när en MR-upplevelse säljer en produkt

En kreativ och verklighetstrogen produktpresentation som med VR och MR låter jordbrukare uppleva hur de kan gödsla åkrar effektivare.

Tio år tillsammans med Sony Mobile

Tio år tillsammans med Sony Mobile

Utveckling av Xperia Companion för uppdatering, överföring av innehåll och säkerhetskopiering mellan mobil och dator. Idag har tjänsten 10 miljoner användare över hela världen.